Stiftet den 24. februar 1880

Veteraner fra 1. Slesvigske krig (Treårs krigen - 1848-1850/1851) stiftede i 1859 "De Danske Våbenbrødre", der eksisterede frem til februar 1880, hvor De Danske Forsvarbrødre for Fredericia og Omegn overtog og videreførte Våbenbrødrenes formål og traditioner, som vi kender dem i dag.

De Danske Forvarsbrødre for Fredericia og Omegn er især kendt for tilrettelæggelsen og gennemførslen af 5.-6. Juli dagene i Fredericia.

Se de øvrige arrangementer her.

Pt. er der ca. 230, der har et  medlemsskab hos De Danske Forsvarbrødre for Fredericia og Omegn.

Som medlemmer kan optages.

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål - så kontakt os.

Bliv medlem

Forsvarsbrødrene i Danmark

De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn viser klip fra 5.-6. julihøjtideligheder i Fredericia