Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Generalforsamlingen tilrettelægges med en indledende spisning, der kræver deltagerbetaling.

Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, og ikke ønsker at deltage i spisningen kan - uden deltagerbetaling - deltage i den efterfølgende generalforsamlingen.