Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Generalforsamlingen tilrettelægges med en indledende spisning, der kræver deltagerbetaling.

Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, og ikke ønsker at deltage i spisningen kan - uden deltagerbetaling - deltage i den efterfølgende generalforsamlingen.

Generalforsamlingen 2024

Afholdt - tirsdag den 06. februar 2024 kl. 1800 på KFUM Soldaterhjem, Treldevej 99, 7000 Fredericia 

Formand Erik Schwensen bød velkommen til de godt 60 medlemmer, der havde valgt at deltage.

Forsvarbrødrene for Fredericia og Omegns  fane blev ført ind af Erik Wang Petersen og Peer Petersen.

Aftenen blev indledt med spisning, hvorefter generalforsamlingen blev genoptaget ca. kl. 1915 - hvor formanden indledte aftenen med at -

Bestyrelsen foreslog som dirigent Jørgens Spetzler, der uden modkandidater blev valgt til posten.

Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til Vedtægterne for Forsvarsbrødrene for Fredericia og Omegn.

Generalforsamlingen blev afsluttet ca. kl. 2100.

Læs referatet af generalforsamlingen - herunder.

Referat af Generalforsamlingen 2024