Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Generalforsamlingen tilrettelægges med en indledende spisning, der kræver deltagerbetaling.

Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, og ikke ønsker at deltage i spisningen kan - uden deltagerbetaling - deltage i den efterfølgende generalforsamlingen.

Generalforsamlingen 2023

Generalforsamlingen blev afholdt i ”Fuglsangcentret”, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia tirsdag den 07. februar 2023 kl. 1800.

Aftenen blev indledt med spisning.

I generalforsamlingen deltog 47 medlemmer, hvoraf et flertal vedtog en kontingentstigning på 20,- kr. med virkning fra 2024 til et årligt kontingent på 195,- kr..

Endvidere vedtog et flertal, at indførelsen af den nye hjemmeside ikke ændre ved, at de medlemmer, der ønsker det, fortsat vil modtage bladet BroderNyt.

Nogle få redaktionelle ændringer af vedtægterne / loven blev vedtaget.

Referat fra generalforsamling 2023