Om os

De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn

 

Stiftet den 24. februar 1880
Selskabet formål er:

* At styrke og bevare fædrelandets demokratiske styreform med kongehuset i spidsen.
* At styrke og bevare forsvarsviljen i det danske folk.
* At vedligeholde vort nationale sindelag.
* At bevare vore nationale 
mindesmærker for kommende generationer.

De Danske Forsvarsbrødre er stiftet som en fortsættelse af ”De Danske Våben- brødre”, der blev stiftet i 1859 af veteraner fra den første slesvigske krig (tre års krigen 1848-1850). 
Fra år 1900 og i årtierne fremover steg gennemsnitalderen (den sidste Våbenbroder døde i 1941) Våbenbrødrene og deres foreningen måtte enten nedlægges eller videreføres. Forsvarsbrødrene var inden nedlæggelsen gået ind i arbejdet med at videreføre Våbenbrødrenes formål og traditioner.   
Og den 24. februar 1880 stiftedes Selskabet De Danske Forsvarbrødre i Fredericia og omegn - og har eksisteret siden.

Forsvarsbroder selskaber findes flere steder i landet. Med selvsamme formål at videreføre arrangementer og forpligtelser som de gamle veteraner ikke længere kunne påtage sig.

Forskellen på våbenbrødrene og forsvarsbrødrene lå i rekrutteringen af medlemmerne, idet forsvarsbrødrene optog alle, der havde aftjent deres værnepligt enten i Hæren eller i Flåden. Sidenhen blev også Flyvevåbnet, Hjemmeværnet og CF/ Beredskabskorpset føjet til rekrutteringsgrundlaget. 

I 2004 blev rekrutteringsgrundlaget yderligere udvidet til at omfatte alle mænd og kvinder, der med den rette forsvarsånd kan optages i Forsvarsbrødrene.

Formand

Erik Schwensen
Erik Schwensen Formand