Mærkedage og nye medlemmer

Vi har tradition for her at nævne mærkedage, fødseldage og nye medlemmer ved navn. Medlemmer/brødre, der opnår udmærkelse for lang og tro tjeneste i selskabet får Hæderstegn, der hvert år overrækkes under generalforsamlingen og nye medlemmer får overrakt et Broderbrev.

Nye medlemmer 2. kvartal 2024

Martin H. Arreborg

Ydun F. Gregersen

Fødselsdage i 3. kvartal 2024

80 år                                             

Arne Jensen

Anders P.D.Hansen

70 år

Charly A. Østergaard

60 år

Susanne Eilersen

50 år

Benjamin Weisenberg

Theis Søndergaard

20231219 112423

Æresmedlemsmedalje

John Thomasen blev hyldet og anerkendt.

Ved en højtidelighed den 6. juli 2023 i Eksercerhuset på Kulturkasernen (Bülows kaserne) blev redaktør John Thomasen af Landsbestyrelsen for De Danske Forsvarsbrødre udnævnt til Æresmedlem og fik som et synligt bevis herpå tildelt Forsvarsbrødrenes Æresmedalje.

John Thomasen har i en ubrudt periode i over 30 år været medlem af bestyrelsen i De Danske Forsvarsbrødre i Fredericia og Omegn.

John Thomasen er nu kommet i selskab med: Helge Adam Møller, Peter Thygesen og Hanne Hove, der alle tidligere er udnævnt af Landsbestyrelsen som æresmedlemmer.

STORT TILLYKKE med en velfortjent anerkendelse.

70 Års Tegn

Hæderstegn 2024

70 år

Richard A. Søndergaard (16-10-2024)

50 år

Anders Engelbrecht (01-06-2024)

Aksel Eskelund Ibsen (19-08-2024)

Henning Petersen (05-09-2024)

10 år

Jens Schilling Ravn (01-03-2024)

Erling Ingemann Christensen (27-03-2024)

Jens Riis Larsen (27-03-2024)

Paul Erik Ebbesen (27-03-2024)

Niels Koefoed Nielsen (27-03-2024)

Peder Ole Mogensen (27-03-2024)

Peter Bjørn Larsen (01-04-2024)

Michael Holdgaard Nielsen (01-07-2024)

Sebahattin Köycü  (05-09-2024)