Indmeldelse & betaling af kontingentet

Kontingentet indbetales på konto i Middelfart Sparekasse, regnr. 0757 kontonr. 3223184218 eller via MobilePay 718703 - Husk navn på indbetaler.

Som medlemmer kan optages

  • Danske statsborgere, der forretter eller har forrettet tjeneste i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet, Civilforsvaret, Beredskabskorpset, Beredskabsstyrelsen samt uniformeret beredskabspersonel.

  • Endvidere kan optages danske statsborgere, der efter de enkelte Selskabers suveræne vurdering har den rette forsvarsbroder ånd, men som ikke har haft mulighed for at forrette tjeneste i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet og Civilforsvaret / Beredskabskorpset / Beredskabsstyrelsen. Et sådant medlem optages med samme rettigheder og pligter som øvrige brødre (Kilde: Vedtægterne for Forsvarbrødrene for Fredericia og Omegn)

  • Supplerende spørgsmål til medlemsskabet - kontakt medlemskoordinatoren her.

Hvad får jeg for mit kontingent?

  • Tilbud om deltagelse arrangementer, som du kan læse mere om her på siden.

  • Ved afholdelse af enkelte arrangementer kræves deltagerbetaling, hvilket vil fremgå af omtalen for det enkelte arrangement.

  • Dit medlemsskab afspejler ligeledes din holdning til Forsvarbrødrenes formålsparagraf, som er:

  • at bevare Danmarks demokratiske styreform og Kongehuset, bevarelse af forsvarsviljen og støtten til dansker udsendt i internationale opgaver

  • vedligeholdelse af den nationale holdning og fastholde danske værdier

  • bevare vore nationale mindesmærker.

Her ser du den procentvise anvendelse af det årlige kontingent.
Her ser du den procentvise anvendelse af det årlige kontingent.