Forord til bogen - LANCASTER I BRAND OVER LILLEBÆLT

IMG 2822

Forord

Mere end 55.000 unge mænd mistede livet som besætningsmedlemmer på britiske bombefly under Anden Verdenskrig. Syv af dem omkom den 10. marts 1943, da der fly blev angrebet af en tysk natjager og styrtede i Lillebælt ved Fredericia. De var på vej hjem efter at have kastet miner ved den tyske kyst og have valgt en hjemrute over Danmark.

Nogle kunne måske spørge sig selv, hvorfor vi skal mindes disse syv mænd, som døde for 70 år siden på vej fra et sted til ? Svaret er lige så simpel som spørgsmålet. De var del af de kæmpe indsats, der var den direkte årsag til, at Danmark kom ud af Anden Verdenskrig som et frit, vestligt land. Vi kunne genoptage vores fulde demokrati, og kunne vælge at blive medlem af FN og NATO som en selvstændig nation. Mange tager det for givet, men der er det ikke. Frihed koster - dengang, som også i dag.

De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn forstod dette, og påtog sig arbejdet med at få rejst mindesmærket. Det er mit håb, at enhver der ser det, vil tænkt på de britiske flyvere, der mistede livet - også for vores skyld.

Steen Hartov, Brigadegeneral, Stabschef for Flyvertaktisk Komando (2013)