Indmeldelse

Kontaktpersoner

Erik Schwensen
Erik Schwensen Formand
Hans Henrik Hansen
Hans Henrik Hansen Næstformand
Henrik Asmussen Christiansen
Henrik Asmussen Christiansen Medlemsadministrator

Indmeldelse

Er du interesseret i medlemsskab eller andet vedr. selskabet - kontakt - 

pr. mail eller kontakt 

Medlemskoordinator Henrik A. Christiansen, tlf. 2629 9390 eller

e-mail: hac@sbb-net.dk

Du kan også anvende knappen "Indmeldelse" herunder.

Embl1

Indmeldelse og kontingent

Gebyret ved indmeldelsen går til dækning af medlemsemblemet og kontingentet for et år

250,- kr.                     

--       

Dernæst årligt kontingent

175,- kr.

--

Modtager vi din indmelding i dag, opnår du kontingentfrihed resten af året 2022.