Indmeldelse

Kontaktpersoner

Erik Schwensen
Erik Schwensen Formand
Hans Henrik Hansen
Hans Henrik Hansen Næstformand
Henrik Asmussen Christansen
Henrik Asmussen Christansen Medlemsadministrator

Indmeldelse

Er du interesseret i medlemsskab eller andet vedr. selskabet - kontakt - 

pr. mail eller kontakt 

Medlemskoordinator Henrik A. Christiansen, tlf. 2629 9390 eller

e-mail: hac@sbb-net.dk

Du kan også anvende knappen "Indmeldelse" herunder.

Embl1

Indmeldelse og kontingent

Gebyr ved indmeldelse går til dækning af medlemsemblem og kontingent for et år

225,- kr.                     

--       

Årligt kontingent

175,- kr.