LANCASTER I BRAND OVER LILLEBÆLT

Mere end 55.000 unge mænd mistede livet som besætningsmedlemmer på britiske bombefly under Anden Verdenskrig. Syv af dem omkom den 10. marts 1943, da deres fly styrtede i Lillebælt ved Fredericia efter beskydning fra en tysk natjager.

Lyngsodde den 10.03.2024 kl. 1400 - 81 års dagen

I år var det 81 år siden Lancaster flyet blev skudt ned ved Lyngsodde den 10. marts 1943.

Her blev de unge mænd, der blev skudt ned med deres Lancaster, og hvor alle besætningsmedlemmerne omkom,  mindet på dagenmed en tale af formand Erik Schwensen. Der blev lagt blomster ved mindesmærket, og trompetist Stig Petersen sluttede ceremonien med at blæst "The Last Post".

Godt 60 fremmødte deltog i ceremonien. Efter blomsterlægningen blev de budt på lidt varmt at drikke og et stykke kage i Dykkerklubbens klubhus.

Tak for et flot fremmøde og tak til dykkerklubben for at lægge lokaler til. Tak til trompetisten Stig Petersen for på en højtidelig og værdig vis at runde mindehøjtideligheden af med alt blæse "The Last Post".

 

RAF Mindesten

Den 10. marts 2013 blev et stort mindesmærke over besætningen fra et allieret fly afsløret. 

Stenen blev rejst af De Danske Forsvarbrødre for Fredericia og Omegn på opfordring af Peter Honore'. Ved et ihærdigt ansøgningsarbejde lykkedes det at samle økonomisk midler til at rejse et monument og udgive en bog om hændelsen.

Bogen er skrevet af Peer Petersen. Stenen er fremstillet af Flemming Lund, Fredericia Stenhuggeri, med indhuggede navne og titler på de syv omkomne besætningsmedlemmer.

Den 10. marts 1943 var et engelsk fly "Lancaster MK 1 ED305" på vej retur efter minelægning ved Sassnitz. Det blev beskudt af en tysk jager og et krigsfartøj og styrtede brændende i Lillebælt ud for Lyngsodde. Hele besætningen på syv unge mænd omkom. De blev aldrig fundet.

Efter mange års ubemærkethed overfor hændelsen, tog Forsvarsbrødrene i Fredericia i 2011 fat på af rejse et mindesmærke på stranden tæt på nedstyrtningsstedet.

Det blev afsløret på 70-års dagen for styrtet, med deltagelse af efterkommere fra England, ambassadepersoner, militærpersoner, politikere og de mange sponsorer. Rigtig mange civile deltog i ligeledes. Der blev holdt  taler, lagt kranse og blomster. Under talen fra den engelske delegation fløj to jagerfly ind over pladsen som en æresbevisning.

Hvert år siden indvielsen har man den 10. marts gennemført en mindehøjtidelighed med stor tilslutning fra borgere og militære personer.

Syv ud af den 400 allierede flyvere, som aldrig blev fundet efter nedstyrtningen i Danmark, blev derved æret hvert år på den dato, hvor de mistede livet. Andre 1.200 blev fundet og begravet i Danmark. 

Den 10. marts 2018, på 75 års dagen for styrtet, var der igen organiseret en stor og flot højtidelighed. Repræsentanter for en lang række militære- og politiske organisationer, politikere,  ambassader, sponsorer og efterkommere deltog med taler og kranselægning, ligesom flere private lagde blomster ved mindestenen. Omkring 250 deltog. Som indledning på højtideligheden blev simuleret et flyangreb på samme position som for 75 år siden. De engelske familiemedlemmer blev senere, af et hjemmeværnsskib, sejlet ud på Lillebælt, hvor de omkomne blev mindet med taler og blomster på nedstyrtningsstedet.

Dagen efter blev de omkomne igen mindet ved en særlig tilrettelagt højmesse, efter aftale med garnisonskirken Sct. Michaelis Kirke.

Kilde: Bogen "Mindesteder Fredericia og Omegn" 2018, s.156 af forfatter Rosa Engelbrecht.