24. oktober / Dragongraven / Trinitatis kirkegård

Kranselægning på ”Dragon-graven”

Tirsdag den 24. oktober 2023, kl. 1000.

Til minde om de ca. 500 danske dragonen, der den 24. oktober 1657 blev slået ihjel under det svenske angreb på og erobring af Fredericia Fæstning, afholder vi en mindehøjtidelighed ved ”Dragon-graven” på Trinitatis Kirkegård tirsdag den 24. oktober 2023, kl. 10. Efter en kort mindetale lægger vi traditionen tro Hærens Krans til minde og erindring om de faldne.

Efter kranselægningen går turen til FN-støtten lige foran Bülows Kaserne på Øster Voldgade, hvor Danmarks Veteraner lægger en buket i anledning af FN-dagen. Efterfølgende Brunch på KFUM Soldaterhjem.

Husk tilmelding til Formanden senest mandag den 16. oktober 2023.

Vel mødt

Med broderlig hilsen

Erik Schwensen

Formand

Svenskekrigen

Dragongraven på Trinitatis Kirkegård vidner om denne krig. Anders Bille, som i 1642 var blev Rigsmarsk, havde stor indflydelse på placeringen af det nye fæstningsanlæg. Han udarbejdede en befæstningsplan for hele landet i tiden frem til 1646. Og han blev udpeget til at deltage i besigtigelsen af de foreslåede steder. Bersodde, fra 1651 Frederiksodde, gav de bedste betingelser for et stærkt forsvar af Jylland.

Anders Bille havde, som Rigsmarsk og ansvarlig for administrationen af byens grunde, selv en grund på byens torv. Blandt hans ansvarsområder var også fæstningens bemanding.

Da Frederiksodde den 24. oktober 1657 blev angrebet af svenskerne, som Frederik III. havde indledt en krig imod, var fæstningen knapt færdig og havde ken en forsvarsstyrke på ca. 3.000 utrænede soldater, hvilket blev skæbnessvangert.

Anders Bille havde fået kommandoen over hæren i Hertugdømmerne. Denne led blandt andet under mangel på mandskab, proviant og penge. Hane blev beordret til Frederiksodde. Bille kom via Glückstadt og Riber sejlende omkring Jylland og ankom til den belejrede Frederiksodde den 2. september 1657.

Denne mangelfulde bemanding af fæstningens forsvarsstyrke og det ufærdige anlæg fik til at svenskerne den 24. oktober 1657 indtog fæstningen.

De jyske dragoner blev nedkæmpet, og 500 jyske dragoner blev dræbt.

"Dragongraven", som ligge i kirkegårdens hjørne Dronningensgade-Jyllandsgade er bevaret til minde om dem. Rigsmarsk Anders Bille blev såret, blandt andet i hovedet, under kampene. Man forsøgte at føre ham til Fyn, men han endte i svensk fangenskab. Han døde få dage senere og blev derefter under store æresbevisninger af svenskerne ført til Fyn. Han er begravet i Hårby Kirke på Fyn.

i nyere tid blev disse dragoner æret den 24. oktober, hvor repræsentanter for militære foreninger stiller med en faneborg og lægger "Hærens Krans".

Kilde: Uddrag af "Mindesteder FREDERICIA og omegn", s.56 af forfatter Rosa Engelbrecht.