Aktuelt

Formanden orienterer - DEC 2023 / JAN 2024

Kære Brødre.

Godt Nytår og tusind tak for det gamle år. Vi kan se tilbage på et år med mange fine traditionelle og gode aktiviteter, som vi løbende har berettet om i BroderNyt, på vores hjemmeside og i de forskellige, lokale nyhedsmedier. Også flere nye tiltag har bestyrelsen sat i gang for både at styrke vores økonomi, øge vores hvervning af nye medlemmer og styrke vores aktiviteter.

Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak til hele bestyrelsen for et super godt samarbejde. Et dybtfølt tak den store indsats, som bestyrelsen har ydet gennem hele året. Også tusind tak til alle medlemmer for at støtte op om de enkelte arrangementer og forsvarsbrodersagen. Det vender jeg tilbage til i min beretning på vores Generalforsamlingen tirsdag den 06. februar 2024. Du finder indkaldelsen inde i bladet.

En helt særlig tak skal lyde for indsatsen til alle aktører i forbindelse med planlægning og gennemførelse af 6. juli-dagene i 2023. Planlægningen og gennemførelsen foregik på traditionel vis med enkelte nye tiltag. 6. juli-frokosten var således flyttet til Eksercerhuset med flot underholdning ved 7. Regiments Musikkorps, som generalprøve på noget af det, vi påtænker gennemført under 175-årsjubilæet i 2024. Alt lykkedes, selvom vejret d. 5. juli blev en udfordring, men vinden og regnen lagde sig netop, da vi igangsatte Fakkeltoget, og afslutningen på Bülows Plads blev vellykket med en flot tale af årets Æresgæst Anders Østergaard, efterfulgt af Slesvigske Musikkorps stemningsfulde afrunding af dagen. Vejret artede sig bedre under Processionen den 06. juli, og de mange mennesker, talerne, musikken, de mange andre aktiviteter og det afsluttende fyrværkeri markerede fint 6. juli 2023. Tusind tak for det hele.

Samtidigt ser vi frem til et nyt og spændende år, hvor vi allerede er godt i gang med planlægge de traditionelle aktiviteter og nye projekter, som vi vil fortælle mere om på Generalforsamlingen. I 2024 er det 175-året for udfaldet fra Fredericia 6. juli 1849, der er i fokus. Vi er i gang med at planlægge en forhåbentlig helt ekstraordinær 5. -6. juli 2024. Det vender vi tilbage til, når vi er klar til det. De øvrige arrangementer fremgår af den sædvanlige årskalender, som du finder inde i bladet, hvor du også finder detailbeskrivelserne af 1. kvartals aktiviteter.

Vi vil i 2024 fortsætte den udvikling, som vi igangsatte sidste år. Hjemmesiden og det nye medlems- og regnskabssystem udvikler vi fortsat på, så vi kan styrke vores aktiviteter og kommunikation. Vi vil fortsatte med at justere vores aktiviteter i tråd med det vi gjorde i 2023, hvor vi har fået vores økonomi stabiliseret til et pænt lille overskud ved blandt andet at invitere andre foreninger med til nogle af vores aktiviteter, samt ved at reducere omkostningerne på andre aktiviteter også. Det vender vi også tilbage til på Generalforsamlingen, hvor vi fortæller mere om det.

Der skal også lyde et stort velkommen til de nye medlemmer, der i løbet af 2023 meldte sig under fanerne for vores fælles opgaver og målsætninger. Vi håber samtidigt, at alle Forsvarsbrødre fortsætter jagten på endnu flere medlemmer i 2024.

Vi ser frem til et godt og spændende år, og vi håber, at du også vil være med og bakke op om vores arrangementer og projekter i 2024.

Med broderlig hilsen

    Erik Schwensen

         Formand