Aktuelt

Formanden orienterer - DEC 2022 / JAN 2023

Kære Brødre.

Endnu et år er gået, og vi ser tilbage på et år, hvor det igen lykkes os at gennemføre alle traditionelle og gode aktiviteter, som vi løbende har berettet om i BroderNyt, vores nye hjemmeside og i de forskellige, lokale nyhedsmedier.

Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak til hele bestyrelsen for et super godt samarbejde og stor indsats gennem året, støttet op af gode brødre deltagelse i de enkelte arrangementer og projekter. Det vender jeg tilbage til i min beretning på vores Generalforsamlingen tirsdag den 07. februar 2023. Du finder indkaldelsen inde i bladet.

En helt særlig tak skal lyde for indsatsen til alle aktører i forbindelse med planlægning og gennemførelse af 6. juli-dagene i 2022. Al planlægning foregik igen på normal vis, og vi kunne igen åbne helt op for alle arrangementer omkring 6. juli-dagene. Det var fantastisk igen at opleve processionen gennem Fredericias gader, de mange mennesker, talerne, musikken og de mange aktiviteter, der omkranser 6. Juli Komiteens program. Tusind tak for det hele.

Samtidigt ser vi frem til et nyt og spændende år, hvor vi allerede er godt i gang med planlægge de traditionelle aktiviteter og nye projekter, som vi vil fortælle mere om på Generalforsamlingen. I år er det 174-året for udfaldet fra Fredericia 6. juli 1849, som vi planlægger som en helt almindelig, god 5. -6. juli. Fæstningen er bestilt. De øvrige arrangementer fremgår af den sædvanlige årskalender, som du finder inde i bladet.

Vi vil i 2023 fortsætte den udvikling, som vi igangsatte sidste år. Den nye hjemmeside og det nye medlems- og regnskabssystem vil forhåbentligt styrke vores kommunikation med både medlemmer og vores omverden, styrke vores administration og økonomiske robusthed, så vi kan styrke vores aktiviteter. Aktiviteterne i 2022 har også for os være præget af store prisstigninger og stadig stigende omkostninger. Derfor må vi tænke nyt og kreativt for at opretholde vores mange gode aktiviteter. Det vender vi tilbage til på Generalforsamlingen, hvor vi fortæller mere og fremsætter forslag hertil nødvendige justeringer.

Der skal også lyde et stort velkommen til de mange nye medlemmer, der i løbet af 2022 meldte sig under fanerne for vores fælles opgaver og målsætninger. Vi håber, at alle Forsvarsbrødre går på jagt efter endnu flere medlemmer i 2023.

Vi ser frem til et godt og spændende år, og vi håber, at du også vil være med og bakke op omkring vores arrangementer og projekter i 2023. GODT NYTÅR!

Med broderlig hilsen

Erik Schwensen

Formand