Aktuelt

Formanden orienterer - Juli kvartal 2023

Kære Brødre

Hvor er det dejligt igen at kunne rapportere fra vores gennemførte og traditionelle arrangementer.

Grundlovsskydningen den 10. juni 2023 blev igen gennemført i Fuglsangskoven. Stor tak til Skydeudvalgsformanden Erik W. Petersen for et rigtig godt arrangement og tak til alle deltagere for hyggeligt samvær og skydning.

Valdemarsdagen den 15. juni 2023 blev afholdt på traditionel vis, hvor vi, efter flaghejsning og Mindetale, sammen med Føringsstøtteregimentet lagde Hærens krans for de faldne omkring Fredericia i 1864-krigen ved mindesmærket på Sct. Michaelis kirkegård. Garnisonspræsten, Kristoffer Simonsen indbød efterfølgende til et hyggeligt samvær over en kop kaffe på Sct. Michaelisgården. Tusind tak for det hele.

Den 30. juni 2023 afholdt vi Mindehøjtideligheden ved Peder Andersens gravsted, hvor vi, efter en kort mindetale om Miniudfaldet og Peder Andersen, lagde Hærens krans. Efterfølgende bød Føringsstøtteregimentet på formiddagskaffe og hyggeligt samvær. Tusind tak for det.

Fejringen af udfaldet fra Fredericia den 5. - 6. juli 2023 gennemføres jævnfør det traditionelle program. Se nærmere herom inde i bladet, på vores hjemmeside og Fredericia Kommunes hjemmeside. Det er skønt igen at kunne byde velkommen til en festlig fejring.

Vi glæder os også til - efter sommerferien – at fortsætte vore mange aktiviteter indledningsvis med kaserneaftenen torsdag den 24. august 2023, årets skydning på Fælleden lørdag den 30. september 2023 og flere andre aktiviteter, som du kan læse mere om her på hjemmesiden og inde i bladet.

  Med broderlig hilsen

     Erik Schwensen

         Formand