Her kan du læse om vores ...

Mission - Vision - Strategi - Aktivitet - Kommunikation

”Broderskab”:

Broderskab er et loyalt fællesskab og kammeratskab i tillid og åbenhed, der med mod viser fædrelandskærlighed og forsvarsvilje overfor de danske værdier. Disse er kendetegnet ved ytringsfrihed, fællesskab, lighed og tillid, den demokratiske styreform, monarkiet og støtten til vores soldater og veteraner.

”Forsvarsvilje”:

Forsvarsvilje er modet til at stå inde for vores demokratiske styreform. Ved vores aktiviteter tydeliggør og fortæller vi historien om, hvorfor vi afholder mindehøjtideligheder samt foretager kranselægninger med deltagelse af selskabets fane.

Aktiviteterne udtrykker i sig selv de grundlæggende værdier, hvorigennem vi viser modet til at støtte og bevare vores demokratiske styreform

Vores MISSION er

… gennem vores aktiviteter og daglige, personlige adfærd at være spejlbilleder af og rollemodeller for udlevelsen af vores grundlæggende fælles værdier om Broderskab og Forsvarsvilje.

Det gør vi

 1. For at bevare, udvikle og styrke forsvarsviljen, både hos os selv og den øvrige del af samfundet.
 2. For at bevare danske værdier, den danske demokratiske styreform, monarkiet, støtten til personel udsendt i internationale opgaver, veteraner, Dannebrog, nationale og allieredes mindesmærker.
 3. For at fastholde de traditionsrige mindehøjtideligheder for den 05.- 06. juli 1849.

I overensstemmelse med forsvarsbrodersagens oprindelige formål og kendetegn.

VISION

 • Vi vil være trendsættere for fastholdelsen og udviklingen af aktiviteter, der støtter og styrker viljen til et forsvar af og en fortsat udvikling af de danske værdier.
 • Vi vil inden 2020 fordoble medlemstallet og dermed skabe en endnu bedre platform for at udbrede vores budskaber nationalt og internationalt.
 • Vi vil til enhver tid udvise respekt for andres værdisæt, der lever op til gældende internationale love og menneskerettigheder.
Aktivitetsstrategi
 1. Hvervekampagne, herunder ny hvervefolder, af bl.a. veteraner, nyligt hjemsendte soldater – under 05. - 06. juli-dagene.
 2. Etablering af ”Medlemsmøder/Debatmøder” eksempelvis på KFUM Soldaterhjem.
 3. Støtte til soldater og veteraner - sponsorater til aktiviteter.
 4. Samarbejde med andre foreninger
 5. Tilskud til andre aktiviteter.
Kommunikationsstrategi
  1. Sociale medier (Hjemmeside, Facebook, Mails, SMS)
  2. Til enhver aktivitet hører en kommunikationsplan
  3. Broder Nyt