Grundlovsskydning

Grundlovsskydningen har sit navn efter måneden - juni - hvor skydningen gennemføres på en nærmere fastlagt dato. Skydningen benævnes også "Fugleskydningen", da der skydes mod fuglen (skive), hvor der skydes mod næb, vingerne, benene, og brystet. Dernæst kåres årets "Fuglekonge"/skytte.

Grundlovsskydning / Fugleskydning / salongevær

Gennemføres i skydepavillonen på skydebanen i Fuglsang skov, Fredericia,  hvor årets fuglekonge findes efter en spændende dyst på skydninger mod fuglen (skive).

Der opkræves mindre deltagergebyr til dækning af ammunition.

Lørdag d. 8. juni 2024 kl. 0900

Traditionen tro afholdte Forsvarsbrødrene Fugleskydning i Skyde pavillonen i Fuglsang Skov, Fuglsangvej 28, Fredericia - lørdag den 8. juni 2024.

Skydningen var tilrettelagt af skydeudvalgsformanden og blev gennemført med 22 skytter.

Der blev afgivet 270 skud mod skiven - "Fuglens " felter/sortlakerede plader i rækkefølgen - kronenringen i næbet, halsen, højre vinge, venstre vinge, halen, højre klo, venstre vinge og til sidst brystpladen.

Skytten, der skyder brystpladen ned, bliver kåret som årets "Fuglekonge".

Efter skydningen blev der under fællesspisningen overrakt præmier til skytter, der havde udmærket sig under skydningen.

Et godt arrangement i Fuglsangskoven på en regnvåd dag i juni.

                                     Bestyrelsen.

                                                                 

Resultater 2024

Fuglekonge (brystplade)

Brian Sønderborg skudt ved Bent Hammeken

Kronprins (venstre klo)

Erik W. Petersen skudt ved Peder From

Prins (højre klo)

Bo Hage Jensen skudt ved Ole Pedersen.

Halen

Dan Holberg skudt ved Lise Olsen

Vestre vinge

Erik Schwensen skudt ved Rasmus Hage Jensen

Højre vinge

Finn Jensen skudt ved Frank Andersen

Halsen

Robert Schou skudt ved Peer Petersen

Ringen

H.P.Henningsen skudt ved Willy Kollerup

Kronen

Hans Henrik Hansen skudt Johannes Lund Nielsen