Grundlovsskydning

Grundlovsskydningen har sit navn efter måneden - juni - hvor skydningen gennemføres på en nærmere fastlagt dato. Skydningen benævnes også "Fugleskydningen", da der skydes mod fuglen (skive), hvor der skydes mod næb, vingerne, benene, og brystet. Dernæst kåres årets "Fuglekonge"/skytte.

Grundlovsskydning / Fugleskydning / salongevær

Gennemføres i skydepavillonen på skydebanen i Fuglsang skov, Fredericia,  hvor årets fuglekonge findes efter en spændende dyst på skydninger mod fuglen (skive).

Der opkræves mindre deltagergebyr til dækning af ammunition.

Lørdag d. 8. juni 2024 kl. 0900 / HUSK TILMELDING

Traditionen tro afholder Forsvarsbrødrene Fugleskydning i Skydepavillionen i Fuglsang Skov, Fuglsangvej 28, Fredericia - lørdag den 8. juni 2024.

Dagens program:

KL. 0900: Skytterne møder / indskrivning af skytter / køb af skydekort.

Ca. kl.  0930: Skydning mod "Fuglen" starter.

Der kan købes drikkevare til den medbragte frokost, der indtages efter "fuglen" er nedlagt. Under frokosten er der præmieuddeling.

VIGTIGT: Sidste års modtagere af præmierne bedes inden den 5. APRIL 2024 aflevere dem til Skydeudvalgsformanden, der søger for indgraveringen og plads til nye navne på vandrepræmierne..

Af hensyn til planlægningen af arrangement bedes tilmelding til skydningen senest 1. juni 2024 til Erik W. Petersen, skydeudvalgsformand.

Skydeudvalget håber igen i år  at se rigtig mange brødre møde op, og dermed støtte op om vores traditionelle skydning.

På gensyn i Skyttehuset.

                                        Erik W. Petersen

                                     Skydeudvalgsformand

                                                                 

Resultater 2023

Fuglekonge

Brian Sønderborg skudt ved Johannes Lund Nielsen

Kronprins

Hans Henrik Hansen skudt ved Erik Schwensen

Prins

Dan Holberg skudt ved H. P. Henningsen