Kaserneaften

Kaserneaftenen tilrettelægges i et samarbejde med Officersforeningen på Ryes Kaserne og gennemføres ultimo august.

Aftenen indledes med relevant foredrag.

Herefter nydes den traditionelle menu - Skipperlabskovs og pandekager med hjemmelavet is i Officersforeningens lokaler.

Foredraget er gratis - men for deltagelsen i den efterfølgende spisning kræves en deltagerbetaling.

Forsvarsbrødrene giver et tilskud til arrangementet.

Torsdag den 24. august 2023: Foredrag ved tidligere forsvarsattaché i Kina og Rusland, brigadegeneral (p) Carsten Rasmussen

Forsvarsattaché i en brydningstid – Ruslands krig i Ukraine og konfrontation med Vesten.

I første del af foredraget fortæller Carsten Rasmussen om sin tid som forsvarsattaché i Polen, Kina, Sydkorea og Rusland. Dagligdagen som forsvarsattaché. Hvad laver en forsvarsattaché, hvilke relationer og interesser har Danmark i forhold til disse lande?


I anden del af foredraget fokuseres på Ruslands krig mod Ukraine og konfrontation med Vesten. Hvordan ser Putin på historien og hvordan ser han på os? Hvad skete der under optakten til invasionen af Ukraine og konfrontationen med Vesten. Hvordan er krigen forløbet og hvad er perspektiverne for det videre forløb

Aftenens program:

Kl. 1800-1900: Foredrag ved brigadegeneral (p) Carsten Rasmussen i Auditoriet - Øst.

Ca. kl. 1900-2030.  Spisning i Officersmessen – Skipperlabskovs og pandekager med hjemmelavet is.

Foredraget er gratis – men deltagelsen i den efterfølgende spisning koster 180,- kr. pr. person, der inkluderer den traditionsrige menu og drikkevarer.

Nødvendig tilmelding: - Senest onsdag den 16. august 2023.

Til Hans Henrik Hansen: E-mail – hhh@dfb-fredericia.dk med angivelse af dit og din evt. ledsagers navn og fødedato (arrangementet afholdes på militært område med adgang gennem hovedvagten).

Betaling:

MobilePay nr. 591088 - eller

Overførsel til konto: Regnr. 0757 konto 3223184218 (husk navn (-e) på indbetaler (-e)).

På gensyn

Bestyrelsen

Godt 60 var mødt ind til foredrag.

Tak til brigadegeneral (p)Carsten Rasmussen, der holdt et meget interessant foredrag om sit virke som forsvarattaché i Polen, Kina og Rusland.