15. juni / Sct. Michaelis Kirkegård

Kranselægning - Sct. Michaelis kirkegård.

Forsvarsbrødrene lægger "Hærens Krans" ved mindesmærket for 1864-krigen på Sct. Michaelis kirkegård.

Alle er velkommen til at deltage i højtideligheden, hvor også andre soldaterforeninger deltager med deres faner.

Kranselægning den 15. juni 2024

På Valdemarsdagen lørdag den 15. juni 2024, kl. 0900 – lægger Forsvarsbrødrene ”Hærens Krans” ved mindesmærket for 1864-krigen på Sct. Michaelis Kirkegård. Alle er velkommen til at deltage i højtideligheden, hvor vi også inviterer soldaterforeningerne med deres faner.

Tidsplan:

  • 0845: Bestyrelsen mødes og forbereder
  • 0900-0905: Flaghejsning.
  • 0905-0915: Kranselægning.
  • 0915-1000: Morgenkaffe på Sct. Michaelisgården.

Tilmelding til Kassereren (af hensyn til bestilling af kaffen) senest: mandag den 10. juni 2024.

                                  Med broderlig hilsen

                                       Erik Schwensen

                                            Formand

Krigergrav 1864

I Fredericia blev rejst et stort gravmoument på Sct. Michaelis Kirkegård. Graven rummer 40 danske soldater fra 1864, hvoraf de fleste døde som følge af sår eller sygdom efter ophold på lazaret. Selve monumentet består af to mørke kampesten, flade på østsiden, hvor indskriften er sat.De er udført af stenhugger H.A.Kleving.

Christian IX. besøgte stedet i december 1864. Han gav da tilsagn om støtte til den påbegyndte indsamling til et monument på gravstedet. Dog en form for officiel hæder. Monumentet er stort, men i en beskeden udførelse. Det kostede ca. 500 rigsdaler. 

Afsløringen fandt sted den 6. juli 1866.

Kilde: Uddrag af bogen: "Mindesteder FREDERICIA og omegn", s.119, af forfatter Rosa Engelbrecht.