Andespil

Torsdag den 27. oktober var der en intens atmosfære i Bankocenteret, Nørregade, Fredericia, hvor ca. 50 medlemmer heraf nogle få medlemmer fra Garderforeningen dystede om de flotte præmier - 10 flæskestege, 10 ænder, 2 gæs og et par pålægspakker.

Forhøjede indkøbspriserne og leveringsvanskeligheder på gevinsterne var i år de faktorer, som vi måtte tage hensyn til, hvorfor gevinstsortimentet var ændret og suppleret med nogle lækre stege, som blev godt modtaget. Flere af medlemmerne nød da også godt af sidegevinsterne, samt nogle flotte gevinster i det amerikanske lotteri, der blev solgt i pausen.

 Alt i alt en god aften, hvor Børge ”banko” styrede spillet. Det var bestyrelsens indtryk at flere af de fremmødte bankospillere blev ”klædt rigtig god på” til julens mange hyggelige stunder.

Tak for jeres deltagelse.

Bestyrelsen / HHH

20221027 192918