Bestyrelsen / 6. Julikomiteen

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens overordnede opgave er at være den øverste ledelse mellem generalforsamlingerne. Det betyder, at bestyrelsen først og fremmest skal træffe de beslutninger, der er nødvendige for De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegns drift og udvikling.

Nogle eksempler på bestyrelsens opgaver kan være at:

  • Udvikle strategi
  • Styre økonomien, udarbejde og følge op på budgetter
  • Sikre, at foreningen lever op til sine juridiske forpligtelser
  • Sikre, at medlemmer har indsigt i og indflydelse på foreningen
  • Sikre at vedtægterne overholdes, udvikles og løbende får et serviceeftersyn
  • Fungere som arbejdsgiver (hvis foreningen har lønnede ansatte)
  • Kommunikere med omverdenen
  • Interessehåndtering
  • Sikre generationsskifte

Bestyrelsen skal ikke nødvendigvis løse alle opgaver selv, men kan involvere flere medlemmer i udvalg, arbejdsgrupper og lignende. Men ansvaret for, om opgaverne bliver løst, ligger hos bestyrelsen.

6. Julikomiteen.

6. Julikomiteen er identisk med bestyrelsens medlemmer, der hvert år i et tæt samarbejde med Fredericia kommune, Garnisonen, Hæren o.a. har til opgave at være vært ved 5.-6. Julidagene i Fredericia, hvor udfaldet fra Fredericia Volde markeres og faldne soldater mindes.

Medlemmer af bestyrelsen

Erik Schwensen
Erik Schwensen Formand
Hans Henrik Hansen
Hans Henrik Hansen Næstformand
Brian Bøghom Rask Sønderborg
Brian Bøghom Rask Sønderborg Kasserer
John Thomasen
John Thomasen Redaktør
Erik W. Pedersen
Erik W. Pedersen Skydeudvalgsformand
Henrik Asmussen Christiansen
Henrik Asmussen Christiansen Medlemsadministrator
Kurt Østrup Sørensen
Kurt Østrup Sørensen Sekretær
Christian Julius Munk Møller
Christian Julius Munk Møller Bestyrelsesmedlem
Henrik Schiøler Bestyrelsesmedlem
Robert  Konggaard Schou
Robert Konggaard Schou Suppleant
Hans Peter Henningsen
Hans Peter Henningsen Suppleant
Rickey Johnsen
Rickey Johnsen Supp. bilagskontrollant