10. marts / Royal Air Force / Lyngsoddestenen

RAF Mindesten

Den 10. marts 2013 blev et stort mindesmærke over besætningen fra et allieret fly afsløret. 

Stenen blev rejst af De Danske Forsvarbrødre for Fredericia og Omegn på opfordring af Peter Honore'. Ved et ihærdigt ansøgningsarbejde lykkedes det at samle økonomisk midler til at rejse et monument og udgive en bog om hændelsen.

Bogen blev skrevet af Peer Petersen. Stenen er fremstillet af Flemming Lund, Fredericia Stenhuggeri, mens indhuggede navne og titler på de syv omkomne besætningsmedlemmer.

Den 10. marts 1943 var et engelsk fly "Lancaster MK 1 ED305" på vej retur efter minelægning ved Sassnitz. Det blev beskudt af en tysk maskine og et krigsfartøj og styrtede brændende i Lillebælt ud for Lyngsodde. Hele besætningen på syv unge mænd omkom. De blev aldrig fundet.

Efter mange års ubemærkethed overfor hændelsen, tog Forsvarsbrødrene i Fredericia i 2011 fat på af rejse et mindesmærke på stranden tæt på nedstyrtningsstedet.

Det blev afsløret på 70-års dagen for styrtet, med deltagelse af efterkommere fra England, ambassadepersoner, militærpersoner, politikere og de mange sponsorer. Rigtig mange civile deltog i ligeledes. Der blev holdt  taler, lagt kranse og blomster. Under talen fra den engelske delegation fløj to jagerfly ind over pladsen som en æresbevisning.

Hver år siden indvielsen har man den 10. marts gennemført en mindehøjtidelighed med stor tilslutning fra borgere og militære personer.

Syv ud af den 400 allierede flyvere, som aldrig blev fundet efter nedstyrtningen i Danmark, blev derved æret hvert år på den dato, hvor de mistede livet. Andre 1.200 blev fundet og begravet i Danmark. 

Den 10. marts 2018, på 75 år dagen for styrtet, var der igen organiseret en stor og flot højtidelighed. Repræsentanter for en lang række militære- og politiske organisationer, politikere,  ambassader, sponsorer og efterkommere deltog med taler og kranselægning, ligesom flere private lagde blomster ved mindestenen. Omkring 250 deltog. Som indledning på højtideligheden blev simuleret et flyangreb på samme position som for 75 år siden. De engelske familiemedlemmer blev senere, af et hjemmeværnsskib, sejlet ud på Lillebælt, hvor de omkomne blev mindet med taler og blomster på nedstyrtningsstedet.

Dagen efter blev de omkomne igen mindet ved en særlig tilrettelagt højmesse, efter aftale med garnisonskirken Sct. Michaelis Kirke.

Kilde: Bogen "Mindesteder Fredericia og Omegn" 2018, s.156 af forfatter Rosa Engelbrecht.