Aktuelt

Formanden orienterer - april kvartal 2024

Kære Brødre

I skrivende stund må vore tanker fortsat og først og fremmest gå til det ukrainske folk, til deres kamp for freden, friheden og demokratiet. Vi må håbe, at hjælpen og støtten kommer rettidigt, og at en fredsaftale snarest muligt kan indgås, og en deeskalering af krigen og den internationale krise påbegyndes. Alternativet er ubærligt og ikke acceptabelt.

Tusind tak for deltagelsen og engagementet på generalforsamlingen den 06. februar 2024. KFUM Soldaterhjem dannede nogle fine rammer for aftenen og maden -  Gule Ærter og Wienerschnitzlerne var perfekte – Tusind tak for det Peter og Daniel. Formandsberetningen og referatet kan du læse på vores hjemmeside. Jeg er meget glad for, at det lykkedes at samle 64 deltagere – flere end i de sidste mange år. Jeg synes, at vi havde et par hyggelige timer med det traditionelle program. Tillykke til alle jubilarer og de mange nye medlemmer. Det tegner rigtig godt for arrangementerne i år.

Bestyrelsen blev konstitueret i forlængelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen fortsætter uændret, hvilket jeg er super glad for. Tusind tak for det. Du kan altid finde kontaktinformationen på alle bestyrelsesmedlemmer på side 2 i Broder Nyt. Jeg føler, at vi har en stærk bestyrelse, der arbejder godt sammen. Jeg glæder mig til et fortsat rigtig godt samarbejde.

Programmet for 2024 er allerede godt i gang. Den 10. februar 2024 afholdt vi 79-årsdagen og Mindehøjtideligheden ved gravstedet på Christianskirkens kirkegård for den 7 mand store besætning på Stirling LK-279, som alle mistede livet den 10. februar 1945, da deres Stirling-fly styrtede ned i Lillebælt umiddelbart syd for Fænø.  Og den 10. marts 2024 afholdt vi 81-årsdagen og Mindehøjtideligheden for de syv besætningsmedlemmer, der omkom i deres Lancaster ED305 tæt ved Lyngsodde den 10. marts 1943. Ære være deres minde. Mange deltog og lagde blomsterbuketter under ceremonien på Lyngsodde. Tusind tak for deltagelsen og blomsterbuketterne.  Også tak til fanekommandoernes deltagelse, DanmarkC-TV for de fine optagelser og tusind tak til Dykkerklubbens lån af lokalerne den 10. marts på Lyngsodde. Se mere om det inden i bladet.

De kommende arrangementer kan du også læse mere om inde i bladet: 4. maj Mindehøjtidelighed befrielsen i 1945, 08. juni Grundlovsskydning, 15 juni Valdemarsdag, 30. Juni Peder Andersens Mindehøjtidelighed.

Den 5. – 6. juli fejrer vi i år 175-året for udfaldet fra Fredericia. Vi glæder os til at kunne løfte sløret det spændende program. Den 27. februar holdt vi det store planlægningsmøde på KFUM, talerne er så småt ved at være på plads, og programmet er allerede langt fremme. Mere om det senere.

Vi håber på mange deltagere i vores arrangementer og gerne flere medlemmer, så vi styrker vores virke endnu mere. Glædeligt forår alle sammen.

                                   Med broderlig hilsen

                                       Erik Schwensen

                                            Formand